Kanchi Mahaswamigal 27th Aradhana celebrated

Sri Samaveda Dharma Rakshana Samithi of Appayya Dikshita Foundation, Kottivakkam, has celebrated the 27th Aradhana of Pujyasri Chandrasekarendra Saraswathi Swamigal, Kanchi Kamakoti Peetam, on 10 January at Sri Jagadguru Veda Vyasa, Kavvya, Sasthra Samaveda Pathashala, Guruvoyal Village, Redhills, Chennai. Continue Reading